ملاحظات درخواست ها

ملاحظات  درخواست ها    

ملاحظات  درخواست ها                                                                

 فعالیت های فوق برنامه

دیدگاه های ضد و نقیضی در مورد مشارکت دانشجو در فعالیت های فوق برنامه وجود دارد. موقعیت غالب این است که کالج ها بعد از ” بدن های گرد متخصصین فردی ” قرار داشتند که نشان می دهد که برای دانشجو بهتر است که عمیقا در یک یا دو فعالیت به جای نه یا ده فعالیت سطحی شرکت کند ، مانند ” بازیکن خط حمله ی ویولن نواز “و یا” شاعر برنده مدال ریاضی ” ، و این که دانش آموزان نباید ” بیش از حد کاری را انجام دهند ” و این که پدر و مادر نباید بیش از حد نگران فعالیت های فوق برنامه فرزند خود باشند. متقاضیانی که به موقعیت رهبری در یک فعالیت فوق برنامه می رشند بسیار بیشتر از متقاضیانی که صرفا در یک دسته از فعالیت ها شرکت می کنند مورد توجه هستند. مشاوران توصیه می کنند که یک دانش آموز باید انتخاب کند که به کدام فعالیت های فوق برنامه واقعا اهمیت می دهد ، آنها را دنبال با ” ذوق ” و ” تعهد همراه با شادی ” که صداقت و تعهد را نشان می دهد دنبال کند . مطابق با این دیدگاه، این است که بسیاری از فعالیت های فوق برنامه ممکن است برای دفتر پذیرش مشکوک باشد ، به خصوص اگر به نظر غیر منطقی برسد که فردی بتواند تا این اندازه در مدرسه همزمان فعال و موفق باشد . شغل ها به طور کلی به طورمطلوبی توسط کمیته پذیرش بررسی می شوند، از جمله حتی شغل پاره وقت مانند برگرداندن همبرگر ، زیرا نشان می دهد که دانش آموز یاد گرفته است که زمانش را مدیریت کرده،  قبول مسئولیت کند ، و مهارت های فردی خود را توسعه دهد. موقعیت مغلوب این بود که بهتر است در یک “انواع فعالیت ها” درگیر شوند، از جمله شغل، کارآموزی، و خدمات اجتماعی. بعضی از دانشگاه ها مانند دانشگاه کالیفرنیا، برنامه های رسمی برای دقت چک کردن برنامه ها دارند ، از قبیل ارسال نامه پیگیری به دانش آموز برای اثبات یک فعالیت فوق برنامه یا کار در تابستان. مشاوران توصیه می کنند که فعالیت های فوق برنامه هرگز نباید با عملکرد کلی تحصیلی دانش آموز تداخل داشته باشد. یک دانش آموز با مقدار زیادی از فعالیت های فوق برنامه در سال آخر ، اما کمی در سال های قبل، به خصوص هنگامی که این مقالاتروی فعالیت های فوق برنامه تمرکز دارند، مشکوک است؛ این نشان می دهد که متقاضی تحت تعلیم مربی بوده، و ممکن است تأثیر منفی در درخواست پذیرشش داشته باشد. مشاوران در برابر “برنامه بیش از حد”  دانش آموزان با فعالیت ها و دوره های بیش از حد هشدار می دهند.

تعداد درخواست ها

دیدگاه های متفاوتی در مورد تعداد دانشگاه هایی که یک دانش آموز باید به آنها درخواست دهد وجود دارد. چندین گزارش نشان می دهد که درخواست دادن به مدارس زیاد باعث تنش ها و هزینه های غیر ضروری می شود و مانع می شود یک دانش آموز چند مدرسه منتخب را هدف قرار دهد. اما دیگر مشاوران پیشنهاد می دهند که با درخواست دادن به مدارس بیشتر شانس کلی برای پذیرش افزایش می یابد. Mamlet و VanDeVelde پیشنهاد می دهند که درخواست دادن به هشت تا ده مدرسه بهترین حالت است، و درخواست بیش ازحد اثر عکس دارد.  گزارش ها نشان می دهند که به طور متوسط ​​تعداد مدارسی که دانش آموزان به آنها درخواست می دهند رو به افزایش است، شاید به دلیل استفاده بیشتر از درخواست مشترک می باشد. در سال ۲۰۰۸، درخواست ها برای دانشگاه هاروارد به شمار بی سابقه تا ۲۷۲۷۸ رسید، ۱۹٪ افزایش نسبت به سال قبل یافته بود. یکی از آثار این درخواست های متعدد کاهش عملکرد متوسط ​​ کالج ها است، که در سال ۲۰۰۱ بر اساس یک آمار از ۴۶ درصد به ۳۸ کاهش یافته است.