پرسش های متداول گرین کارت

 پرسش های متداول گرین کارت آمریکا

۱ – چه تعداد ویزای مهاجرتی در سال ٢٠١۵ صادر می شود و سهمیه بندی منطقه ای و کشوری آن چگونه است؟

اداره تابعیت و مهاجرت ایالات متحده هرساله براساس فرمولی که در بند c) 203) قانون مهاجرت و تابعیت تعریف شده سهمیه های سالانه را تخصیص می دهد. اداره تابعیت و مهاجرت ایالات متحده هنگامیکه محاسبات مربوطه به پایان رسید این سهمیه ها را اعلام میکند. میزان ویزاهایی که به هر کشور تخصیص مییابد به محدودیتهایی است که برآن منطقه جغرافیایی اعمال شده است، وابسته است.تعداد متقاضیان کشورها واینکه چه تعداد از متقاضیان مجاز به اخذ ویزا هستند نیز بر این سهمیه بندی ها تاثیر گذار است. بر این اساس اتباع هیچ کشوری حائز بیش از ٧ درصد از سهمیه کل ویزاهای مهاجرتی نخواهند شد.

۲ – الزامات تحصیلاتی و مهارتهای شغلی کدام است؟

قوانین و مقررات مهاجرتی ایالات متحده مقررمی دارد که هرشرکت کننده قرعه کشی گرین کارت مریکا باید دست کم دارای مدرک تحصیلی پایان دبیرسـتان یا معادل آن و یا طی پنج سال گذشته و در زمینه شغلی که دست کم به دو سال آموزش و سابقه کار نیاز دارد، دارای دو سال سـابقه کـار باشـد. “مـدرک تحصیلی پایان دبیرستان و یا معادل آن” به تکمیل موفقیت آمیز دوازده سال تحصیل در مقطع ابتدایی و دبیرستان در ایالات متحده و یا تکمیل موفقیـت آمیز آموزشهای رسمی ابتدایی و دبیرستان، که قابل مقایسه با دوره دبیرستان در ایالات متحده باشد، در کشوری دیگر، تعریف می شـود. تنهـا آموزشـهای رسمی تحت پوشش این تعریف قرار می گیرند، آموزشهای از راه دور و مدارک معادل(مانند دیپلم کلی عمومی .G.E.D) مورد قبول نیستند. مدارک تاییـد کننده تحصیلات و یا سابقه کار باید در زمان مصاحبه ویزا به مامور کنسولی ارائه شوند.

۳– کدام مشاغل واجد شرایط برنامه قرعه کشی گرین کارت هستند؟

پایگاه اطلاعات وزارت کار ایالات متحده (O*Net Online (DOL برای بررسی سابقه کاری متقاضیان مورد استفاده قرار خواهد گرفـت. O*Net Online سوابق کاری را در پنج “گروه شغلی” تقسیم بندی می کند. اگر چه مشاغل بسیاری در وب سایت های وزارت کار درج شده انـد، همـه مشـاغل شرایـط لازم بـرای قرعه کشی گرین کارت را کسب نمی کنند. شما برای اینکه برای قرعه کشی گرین کارت امریکا از نظر کاری واجد شرایط شوید، باید در پنج سال گذشته، دو سال سابقه کاری در زمینه یکی از مشاغل گروههای شغلی ۴ یا ۵ را، که در بازه آمادگی شغلی خاص (SVP ) 7 و بالاتر درجه بندی شده است، داشته باشد.

۴-آیا حداقل سنی برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت وجود دارد؟

هیچ حداقل سنی ای برای شرکت کنندگان وجود ندارد، اما شرط داشتن مدرک پایان دبیرستان و یا دو سال سابقه کار برای درخواست کننده اصلی در زمان ارائه درخواست، عملا بیشتر افراد زیر ١٨ سال را فاقد شرایط می سازد.

۵- من در آمریکا هستم، آیا می توانم وارد قرعه کشی گرین کارت شوم؟

بله، یک متقاضی می تواند در آمریکا و یا در هرجایی دیگر باشد و فرم درخواست می تواند از هر جایی ارائه شوند.

۶-آیا من فقط می توانم یک بار در طول مهلت ثبت نام، ثبت نام کنم؟

بله، مقررات درهر دوره ثبت نام، تنها یک نوبت ثبت نام توسط و یا برای هر فرد را مجاز می داند. وزارت امور خارجه فنـآوری پیچیـده ای را بـرای پیـدا کردن ثبت نامهای تکراری به کار می بندد. اگر شما بیش از یک بار نام نویسی کنید، درخواست شما مردود میشود.

۷-من پیش از این برای دریافت ویزای مهاجرتی از روشی دیگر اقدام کرده ام، آیا می توانم برای قرعه کشی گرین کارت هم اقدام کنم؟

بله

۸- شرکت کنندگان موفق در چه زمانی انتخاب می شوند؟

اطلاعیه رسمی نتیجه قرعه کشی از طریق وب سایت قرعه کشی گرین کارت در صفحه “بررسی وضعیت شرکت کننده” از تـاریخ مـه ٢٠١۴ تـا حـداقل ٣٠ژوئن در وب سایت www.dvlottery.state.gov موجود خواهد بود.

۹- اگر انتخاب بشوم، تا چه زمانی فرصت دارم تا برای دریافت روادید اقامت دائم اقدام کنم؟

اگر برای برنامه برنامه قرعه کشی ویزای ٢٠١۵ انتخاب شوید تنها طی سال مالی ٢٠١۵ یعنی از ١ اکتبر ٢٠١۴ تا ٣٠ سپتامبر ٢٠١۵ میتوانید برای دریافت رو ادید اقدام کنید.

۱۰- در صورت مرگ یکی از انتخاب شدگان، پرونده او چه می شود؟

چنانچه فرد انتخاب شده در هر مرحله ای قبل از سفرش به آمریکا فوت کند، پرونده او به صورت خودکار حذف خواهد شـد. همسرـ و فرزنـدان واجـد شرایط وی نیز دیگر نمی توانند ویزای اقامتی دائم را دریافت کنند.

۱۱- شرکت در برنامه قرعه کشی ویزای اقامت دائم چقدر هزینه دارد؟

در حال حاضر برای ارسال درخواست الکترونیکی قرعه کشی هزینه ای دریافت نمیشود. اما، چنانچه انتخاب بشوید و برای ویزای اقامتی دائم تقاضا کنیـد باید کلیه هزینه های لازم برای صدور روادید را در زمان درخواست روادید و مصاحبه به صندوق کنسـولی سـفارتخانه و یـا کنسـولگری آمریکـا پرداخت نماید.