پذیرش تحصیلی ویژه ایرانیان مقیم آمریکا

accept  پذیرش تضمینی در دانشگاههای با رتبه بالای داخلی و بین المللی
accept  پذیرش در کلیه مقاطع از لیسانس  تا دکترا
accept  پذیرش به همره بورسیه تحصیلی و امکان اخذ وام تحصیلی تا میزان ۱۰۰ % از شهریه دانشگاه
accept  برنامه ریزی تحصیلی تا مرحله ورود به بازار کار
accept  کمک و مشاوره در تهیه خوابگاه و یا مسکن برای دانشجو و یا خانواده متقاضی
accept  امکان اخذ پذیرش در کلیه رشته های تحصیلی به صورت حضوری و یا Online
accept   در رشته های نظیرمهندسی ، مدیریت MBA، حسابداری، پزشکی، هنر ، معماری  و بیش از ۱۰۰ رشته دیگر