گرایش های MBA

گرایشهای مختلف رایج در رشته MBA

لیستی از مهمترین تخصصهای رایج در دنیا می باشد که داوطلب با توجه به اهداف شغلی و علایق شخصی قابل گزینش می باشد.

۱- BIZ و سیاست عمومی
تاثیر و نقش دولت در هدایت کمپانیها بسیار نفوذ پذیر بوده و درک از قوانین دولتی بخصوص محیطهای رو به رشد سریع به عنوان حقوق مالکیت معنوی(IP) بسیار حیاتی می باشد.
این گرایش بسیار مناسب است برای افرادی که هدف شغلیشان در توسعه بین المللی یا اشتغال در شرکتهای مشاوره ای بین المللی با رویکرد توسعه بین المللی است و رشد اخیر در مایکرو فایننس فرصتهای شغلی خوبی را گشوده است بخصوص برای دانشجویانی که قصد ترکیب این رشته با گرایش مالی را دارند.

۲- مدیریت کارافرینی
این گرایش برای دانشجویانی که قصد تغییر در اینده شغلی خود به سمت شرکتهای سرمایه گذاری کارافرینی را دارند یا به زمینه با چهارچوب خاص مهارتی نیازمند می باشند مناسب است. و همچنین برای افرادی که قصد انجام مشاوره مدیریتی در شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) با منحنی رشد سریع دارند این گرایش می تواند زوج خوبی با گرایش مالی ، بازاریابی و مدیریت استراتژیک باشد.

۳- مدیریت ریسک و محیط
برای دانشجویان علاقمندی که قصد تمرکز بر تجارت و کسب کارهای پایدار را دارند و دروس اختیاری معتبر که تمکیل کننده این گرایش شامل : بحث پایدار کسب و کار ، موضوعات محیطی بین المللی مرتبط با تجارت و اقتصاد ، اخلاق حرفه ای در کسب و کار ، مسئولیت اجتماعی و تصمیم گیری مدیریتی.

۴- مدیریت مالی
مشهورترین گرایش در دنیا ، گرایش مالی می باشد و همچنین بسیار رایج است به عنوان دو گرایش (Dual-degree) بسیار جذاب است برای افرادی که علاقمند به کار در بخش مالی می باشند. شامل : بانکداری سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری dge fundhe و مشاغل با تقاضای بالا نظیر A & M در صنعت است.

۵- مدیریت بهداشت
صنعت بهداشت و درمان دومین بزرگترین صنعت امریکاست و این گرایش از مشهورترین گرایشهاست با گرایش صنعتی و مجذوبیت این گرایش برای افرادی است که علاقمند به اشتغال در صنعت دارویی ,Biotech خدمات بهداشتی ، آزانسهای دولتی ، شرکتهای بیمه .

۶- مدیریت سازمانی و منابع انسانی
این گرایش رشته مناسبی برای اماده سازی داوطلبان برای نقشهای رهبری ارشد در سازمان یا برای انهایی که علاقمند به کاردر مشاورهد در زمینه منابع انسانی و مدیریت تغییر سازمانی و همچنین انهایی که تجربه و سابقه اکادمیکی فنی و مهندسی دارند و قصد اشنایی با سازمان را از جنبه رفتاری دارند.

۷- مدیریت بازاریابی
این گرایش متمرکز بر رویکرد زیربنایی برای فهم بازارها ، رقبا و سبد محصولات می باشد و بهترین گرایش برای افرادی است که قصد اخذ مدیریت در سازمانها را دارند و همچنین گزینه مناسب برای رشته های Media و سرگرمی ، ارتباطات بین المللی و پیاده سازی راه حلهای پیچیده بازاریابی می باشد.

۸- مدیریت تولید
این گرایش برای افرادی است که قصد به دست اوردن شغل در زنجیره تامین (SCM) یا سیستم های اطلاعاتی (IS) در خرده فروشیها یا سیستم های تولید را دارند مناسب است و صنعت خودرو و حمل و نقل مثالهای خوبی در خصوص گرایش فوق می باشد.

۹- مدیریت اطلاعات

education-student

گرایش های MBA

دراین بخش ما به ۱۲ گرایش مختلف MBA  به همراه دروس اصلی ان اشاره نموده ایم که شما می توانید با توجه به نیاز شغلی و علاقه شخصی و تجربه کاری یک ، یا دو گرایش را انتخاب نموده و در انتها فوق اخذ به ۲ مدرک تحصیلی خواهد شد.

Master of Business Administration with an Accounting Concentration ♦

Intermediate Accounting «

 Cost Accounting «

   Federal Taxes and Management Decisions «

   Budgeting «

   Advanced Financial Accounting and Reporting Issues «

  Auditing: An Operational and Internal Perspective Including Fraud Examination «

Advanced Managerial Accounting Issues «

  International Accounting and Multinational Enterprises «

  Accounting Information Systems «

Accounting Fraud Examination Concepts «

  Forensic Accounting: Ethics and the Legal Environment «

Master of Business Administration with an E-Commerce Management Concentration ♦

E-Commerce Marketing Management «

 E-Commerce Technology Managemen «

 E-Commerce Operations Management «

  E-Commerce Strategy Management «

Master of Business Administration with a Finance Concentration ♦

Entrepreneurial Finance «

  Advanced Managerial Finance «

  Securities Analysis «

  Mergers and Acquisitions «

   Management of Financial Institutions «

   International Finance «

  Options and Financial Futures Markets «

 Advanced Financial Statement Analysis «

  Personal Financial Planning «

   Real Estate Finance «

  Project Cost and Schedule Control «

 Project Risk Management «

Master of Business Administration with a General Management Concentration ♦

Managerial Decision-Making «

  career Success Strategies «

    Managerial Communication «

  Entrepreneurship and Small Business Management «

 Contemporary Economics for Managers «

  Managing Conflict in the Workplace «

  Operations Management «

  Managing Quality «

Leadership in the 21st Century «

   Global and Domestic Security Management «

 Business Law: Strategic Considerations for Managers and Owners «

International Business «

   Strategic Management in a Global Environment «

Master of Business Administration with a Hospitality Management Concentration ♦

Survey of Hospitality Management «

  Hotel and Restaurant Management «

   Event Planning and Management «

Tourism Management «

Master of Business Administration with a Health Services Concentration ♦

Health Service Systems «

  Health Rights and Responsibilities «

Health Services Finance «

 Health Policy and Economics «

  Managed Care «

Master of Business Administration with a Human Resources Concentration ♦

Human Resources and Technology «

Managing Global Diversity «

  Labor Relations «

   Managing Organizational Change «

 Human Resource Management «

    Training and Development «

 Employment Law «

    Strategic Staffing «

   Negotiation Skills «

    Compensation «

    Benefits «

Master of Business Administration with an Information Systems Management Concentration ♦

Database Administration and Management «

    Database Programming and Applications «

   Business Intelligence Systems «

   Enterprise Data Management and Administration «

    Healthcare Security, Privacy and Compliance «

     Informatics and Application Systems in Healthcare «

    Healthcare Information Administration and Management «

 Global IT Outsourcing «

   Risk Assessment and Mitigation in Global Outsourcing «

   Visual Basic «

    Advanced Visual Basic «

  Internet-Oriented Programming «

  C++ programming «

  Java Programming «

    Database Applications for Electronic Commerce «

     Decision Support and Expert Systems «

   Networking Concepts and Applications «

Master of Business Administration with an International Business Concentration ♦

International Accounting and Multinational Enterprises «

 International Finance «

   International Business «

  Strategic Management in a Global Environment «

 Managing Global Diversity «

 Managing International Human Resources «

Master of Business Administration with a Marketing Concentration ♦

Marketing Research «

    New Product Development «

  Channels of Distribution «

  Advertising Management «

    Sales Management «

     Consumer Behavior «

   Electronic Commerce Marketing Management «

Master of Business Administration with a Project Management Concentration ♦

Managing Quality «

    Managing Software Development Projects «

    Project Management Systems «

   Advanced Program Management «

    Project Cost and Schedule Control «

   Project Risk Management «

    Contract and Procurement Management «

Master of Business Administration (MBA) + Chartered Financial Analyst® (CFA®) Exam Preparation ♦

Master of Business Administration with a Public Administration Concentration ♦

Negotiation Skills «

       Governmental and Nonprofit Accounting «

     Nonprofit Organization Management «

     Managing Nonprofit Development Programs «

        Governmental Budgeting and Finance «

       Public Policy Formulation and Implementation «

        Intergovernmental Management «

      Contract and Procurement Management «

 

دروس اصلی زیر که در اکثر دانشگاهها درترم اول  و ترم دوم به طور مشترک بر گزار می گردد و از ترم سوم و چهارم داتشگاههای مختلف دروس اختیاری خود را با توجه به توامندی و اعتبار دانشگاه (مدرسه تجاری ) می تواند دروس طبق گرایشهای مختلف ارائه گردد:

 

Foundation Courses

  Fundamental Courses Advanced Alternatives
FOUNDATIONS
Financial Accounting Financial Accounting Accounting & Financial Analysis I; Accounting & Financial Analysis II; Financial Statement Analysis
Microeconomics Microeconomics; Advanced Microeconomic Analysis The Employment Relationship;Topics in Microeconomic Theory; Economic Analysis of Major Policy Issues
Statistics Business Statistics; Applied Regression Analysis Analysis of Financial Time Series; Financial Econometrics;

Functions, Management, and Business Environment (6 courses)

  Fundamental Courses Approved Substitutes
FUNCTIONS
Finance Introductory Finance; Investments; Corporation Finance Portfolio Management; Advanced Investments; Theory of Financial Decisions I; Theory of Financial Decisions II; Asset Pricing; Financial Instruments; Fixed Income Asset Pricing; Cases in Financial Management: Entrepreneurial Finance and Private Equity
Marketing Marketing Strategy Consumer Behavior; Quantitative Marketing Research Methods; Data-Driven Marketing; Marketing Research; Developing New Products and Services; Pricing Strategies; Advance Marketing Strategy
Operations Operations Management Supply Chain Strategy & Practice; Operations Strategy & PerformanceAnalysis; Revenue Management; Managing Service Operations
MANAGEMENT
Decisions Managerial Decision Making; Managerial Accounting; Managerial Decision Modeling None
People Managing in Organizations; Network Structures of Effective Management; Power and Influence in Organizations; Managing the Workplace None
Strategy Competitive Strategy; Strategy and Structure: Markets and Organizations; Business Policy None
BUSINESS ENVIRONMENT
Business Environment Macroeconomics; Global Institutions & Political Economy The Legal Infrastructure of Business; Law, Economics & Business; Money and Banking; Understanding Central Banks; International Commercial Policy; International Financial Policy

روش آموزش بحث و گفتگو در MBA :

در MBA نباید انتظار داشته باشید که کلیه اطلاعات در کلاس درس ارائه گردد یا قوانین مشخصی می بایستی پیگرشود .در طول دوران تحصیلی همیشه داوطلب مورد چالش و پرسشهای مختلف  قرار خواهد گرفت از طرف اساتید، هم گروهیها و باید نقش موثر و فعالی را در ارائه اید ه ها و واقعیتهای کاربردی داشته باشد که در نهایت منجر به راه حلهای جدید برای کیسهای مطرح شده خواهد شد.

پس مشارکت در کلاسها معمولا ۵۰% از زمان را به خود اختصاص خواهد داد و شرکت در بحثها در تیم ۴ تا ۵ نفره و در کلاس از اصول پایه و زیربنایی MBA  می باشد .

و تاکید بر تحلیل و انالیز مسائل ، تولید ایده ها و نظرات کلیدی و پیاده سازی راه حلهای خلاق بسیار حیاتی و ضروری می باشد.

و اسنرس بر اهمیت سولات پرسیده شده و کاربردی نمودن ایده های دانشجویان اهمیت بسیاری دارد و داوطلب توانایی و اطمینان بسیار خارق العاده ای را در جهت مدیریت وکنترل  در موقعیتهای مختلف به دست خواهد اورد و جالب تر اینکه هیج کدام از این پاسخها از قبل تعیین نشده اند و کاملا  نتیجه ابتکار یک فرد ویا یک تیم در زمان Presentation می باشد.

 

small  انواع مختلف MBA  دردنیا :

دوره MBA  (تمام وقت ) دو ساله :

کل دوره به صورت ۲ سال آکادمیکی می باشد (با تخمین ۱۸ ماهه) ، به عنوان مثال  دردانشگاه Northern Hemisphere کلاسها از انتهای Aug و ابندای Sep در سال اول شروع شده و تا ماه می سال دوم ادامه پیدا خواهد کرد، که به همراه یک دوره ۳ یا ۴ ماه تابستان جهت دوره اینترشیپ قبل از ورود به محیط واقعی کسب و کار می باشد.

small  دوره فشرده MBA :

این دوره به صورت دوره یکساله تعریف می باشد که بدون دوره اینترشیپ تابستان و همچنین تعطیلات کمتری بین ترم ها می باشد.

small  دوره پاره وقت Part –time) MBA) :

این دوره معمولا در بعد از ظهرها در روزهای هفته بعد از ساعت کاری یا در روزهای اخر هفته بر گزار می گردد . و کل زمان دوره بین ۳ تا ۴ سال خواهد بود. و مناسب برای افرادی خواهد بود که مشغول به کار می باشند.

small  دوره مدیریت اجرایی Executive MBA) EMBA) :

این دوره ویژه مدیران اجرایی و افرادی که به طور تمام وقت مشغول به کار می باشند .و شرکت کنند گان معمولا از تمام دنیا و با تجارب مختلف در سازمانها، موسسات غیر انتفاعی و دولتی می باشد.و داوطلبان سابقه بیشتری از لحاظ تجربه کاری دارند و معمولا بیشتر از ۱۰ سال تجربه می باشد .و با توجه به اهمیت این رشته کنسول Executive MBA درسال ۱۹۸۱ تاسیس گردید در جهت گسترش اموزش برای اموزش مدیران اجرایی.

small  دوره MBA  از راه دور Distance learning :

این دوره معمولا دوره های به صورت off-campus یا خارح از مدرسه برگزار می گردد. و به شکلهای مختلف از طریق مکاتبه ای ، email و یا ویدئو کنفرانسی برگزار می گردد.

small  دوره مشترک Dual MBA :

این دوره به صورت مشترک با گرایشهای مختلف دیگر برگزار میگردد و به داوطلبان اجازه می دهد که هزینه های خودرا کاهش داده و با صرف مدت زمان کمتر موفق به اخذ دو مدرک فوق لیسانس گردند.

small  گسترش سیستم استخدام در دانشگاهها (مدارس تجاری): As a Student

از سال گذشته ۲۰۱۰ بیش از ۲۵۰ شرکت به صورت فعال در نمایشگاههای تجاری و در نماشگاههای داخلی دانشگاهها (On-campus) شرکت نموده اند و بر اساس آمار فارغ التحصیلان رشته  MBA در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۵۰۰۰ نفر درامریکا مشغول به کار شده اند که ۸۷% از فارغ التحیلان ۳ ماه بعد از فارع التحیصیل شدن وارد بازار کار شده اند.

برای اینکه یک دید کلی نسبت به میزان حقوق در امریکا و کشورهای دیگر در گرایشهای مختلف داشته باشید ما در اینجا یک گزارش کامل مربوط به سال ۲۰۱۰ از دانشگاه شیکاگو را اشاره کرده ایم :

http://www.chicagobooth.edu

 

فرایند پذیرش تحصیلی در رشته MBA:

۱-  Application 

میبایستی فرم به صورت Online  ویاoffline پر شود براساس زمان های مشخص شده از طرف دانشگاه .

۲-  مصاحبه

روال پذیرش بعد از تکمیل کامل فرم  دانشگاه یک زمان مشخصی برای داوطلب برای مصاحبه حضوری تعیین می گردد بر اساس ارزیابی فرم تکمیل شده .

۳- مرحله تصمیم گیری کمیته ارزیابی